Ik ben pianodocent en werkzaam bij o.a. Triggr in Ter Aar. Iedereen is welkom, en de lessen zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de leerling.

Hieronder vindt u wat meer informatie over pianolessen.

Lesinhoud

De vorm en inhoud van de lessen zullen afhankelijk zijn van de wensen en het niveau van de leerling. Voor beginners wordt “Alfred’s” methode gebruikt, wat al vrij snel toewerkt naar twee-handig spelen (melodie en begeleiding). Voor de meer gevorderden kan ook de Alfred methode gebruikt worden, maar uiteindelijk bepaalt de leerling samen met de docent wat voor muziekboeken in de les gebruikt gaan worden. Men kan bv. denken aan de serie “The Joy of…”, een verzameling van leuke en bekende stukken in een bepaald genre, zoals jazz, blues, barok, etc., afgestemd of het niveau van de leerling. Of misschien wil de leerling heel graag een bepaald stuk leren spelen, ook dat is mogelijk.

De leerling wordt geacht thuis de stukken op de piano (*) te oefenen, en tijdens de les zal de leerling de stukken voorspelen die hij/zij thuis geoefend heeft. De docent zal daar waar nodig aanwijzingen geven en daarnaast extra muziektheoretische informatie die relevant kan zijn voor het stuk of voor de leerling.

De pianoboeken die tijdens de les gebruikt worden dienen zelf aangeschaft te worden, maar kunnen bij de docent met 10% korting worden besteld.

(*) Het is ook mogelijk om les te krijgen op een eigen keyboard, maar dat dient de leerling dan zelf mee te nemen naar de les. In principe zullen de lessen gegeven worden op de piano, maar tijdens de les kunnen de mogelijkheden van het keyboard verkend worden, en kan er gekeken worden waar het gebruik van het keyboard van meerwaarde kan zijn. Indien het niet mogelijk is om thuis op een piano te oefenen, wordt er samen met de docent gekeken of het keyboard een acceptabel alternatief is.

Muziektheorie

Er zal, afhankelijk van het niveau en de wensen van de leerling, ook aandacht worden besteed aan zaken als harmonieleer (alles over akkoorden), solfège (notenleer en training van het muzikale gehoor), of andere muziektheoretische zaken (bv. vormleer/muziekstijlen).

Met kennis van bovenstaande zaken, kan er tijdens de lessen ook aandacht besteed worden aan het maken van een eigen compositie of een arrangement (bewerking van een bestaand muziekstuk), of het leren begeleiden van een melodie.

Lesvormen en tarieven

De lessen worden individueel gegeven. De duur van een les is 30 minuten, met de volgende mogelijkheden:

 • Reguliere wekelijkse lessen (*) à €20 per les:
  • Gedurende een half jaar of heel jaar wekelijks (ca. 18 of 36 lessen)
 • Reguliere lessen (*) à €22,50 per les:
  • Gedurende een half jaar of heel jaar twee-wekelijks (ca. 9 of 18 lessen)
  • Korte blokken lessen (bv. 6-7 lessen tijdens de vakantie)
 • Lessen op aanvraag à €25 per les:
  • Wanneer het voor een leerling lastig is om wekelijks een tijd vast te leggen, kunnen individuele lessen worden aanvraagd op een nader te bepalen tijdstip per les.
  • Het is ook mogelijk om een paar lessen te nemen om bv. een specifiek stuk in te studeren, of om een begeleiding van een liedje aan te leren. De docent kan hierbij helpen om de begeleiding vorm te geven op het niveau van de leerling.

De hierboven genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW. Onder de 21 jaar hoeft er geen BTW betaald te worden. Zie ook deze link.

(*) De reguliere lessen worden op vaste tijden ingepland. Indien een les geannuleerd wordt door de docent zal dat tijdig worden aangegeven, en kunnen ze op een ander moment worden ingehaald. Indien de leerling de les tijdig afzegt, zullen we ons best doen om het op een ander moment in te halen, maar het zal niet altijd mogelijk zijn om de les in te halen.